Κωδικός Όνομα Σεμιναρίου Είδος Διάρκεια
CPR/AED - BLS/AED Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή Σεμινάριο 5 ώρες
ALS Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής Σεμινάριο 2 ημέρες
Airway Διαχείριση Αεραγωγού Σεμινάριο 8 ώρες
ECG Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Φαρμακολογία Σεμινάριο 8 ώρες
ILS Άμεση Υποστήριξη της Ζωής Σεμινάριο 8 ώρες
NLS Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού Σεμινάριο 8 ώρες
HaZmat Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής μετά από Έκθεση σε Τοξικά Υλικά Σεμινάριο 2 ημέρες
EPALS Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά Σεμινάριο 2 ημέρες
EPILS Άμεση Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά Σεμινάριο 8 ώρες
ALS PEPP Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στην Προνοσοκομειακή Παιδιατρική Σεμινάριο 2 ημέρες
ETC Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος Σεμινάριο 3 ημέρες
ATT Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση του Τραύματος Σεμινάριο 8 ώρες
AMLS Advanced Medical Life Support (AMLS) Σεμινάριο 2 ημέρες