17 Φεβ

EPALS: Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά -European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) course

Κάντε κράτηση θέσης και θα σας ενημερώσουμε για τα σχετικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε καθώς και το κόστος του σεμιναρίου. Παρακαλούμε να είστε σίγουροι ότι επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε.

Ισχύει μέχρι 18/2/16

Διήμερο σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται τακτικά ή συχνά με τον Παιδιατρικό πληθυσμό. Στόχος είναι η απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του βαρέως πάσχοντος ή τραυματισμένου παιδιού και την αντιμετώπισή του κατά την πρώτη ώρα του επείγοντος, καθώς και η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

ΕPALS: Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά (EPALS)
Έναρξη:
19 March 2016
8:00 am
Λήξη:
20 March 2016
8:00 pm
Πληροφορίες:

Οι ώρες δεν είναι οι πραγματικές. Για κράτηση θέσεων στο τηλ. 2110121756 (09:00-15:00) EPALS: Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά -European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) course Διήμερο σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται τακτικά ή συχνά με τον Παιδιατρικό πληθυσμό. Στόχος είναι η απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του βαρέως πάσχοντος ή τραυματισμένου παιδιού και την αντιμετώπισή του κατά την πρώτη ώρα του επείγοντος, καθώς και η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.