Επιτροπή καταπληξίας- σοκ (shock)

Πρόεδρος: Χαλκιάς Αθανάσιος

Μέλη: Καρλής Γεώργιος, Μυλωνά Μαρία, Πουρίκη Σοφία,  Ραϊτσίου Μπογδάν

Αναπληρωματικά Μέλη: Αναστασόπουλος Δημήτριος, Μαρινάκης Ευάγγελος

Οι στόχοι της επιτροπής είναι η προώθηση της κατανόησης της σχετικής παθοφυσιολογικής κατάστασης και η βελτίωση της αντιμετώπισης της καταπληξίας, του τραύματος, της σηψαιμίας και/ή συναφούς αντικειμένου.

Η επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση των βασικών και κλινικών επιστημών για την ενθάρρυνση των επαγγελματιών υγείας στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και ιδεών μέσω επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων, έκδοσης ενημερωτικών δελτίων και/’η προσωπικής επικοινωνίας των μελών της Επιτροπής μεταξύ τους ή με μέλη συναφών επιτροπών (π.χ. της European Shock Society). Καθώς και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και επιστημονικής καθοδήγησης των νέων ερευνητών στο πεδίο του σοκ, της αντιμετώπισης τραύματος και σηψαιμίας.