Ιστορικά στοιχεία

 

Η Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Η πρώτη αναφορά στην μυθιστορία προέρχεται από την Αρχαία Αίγυπτο, όπου η θεά Ίσιδα έδωσε πνοή στον νεκρό σύζυγο της θεό Όσιρη. Στην Καινή Διαθήκη ο προφήτης Ελισαίος έδωσε ζωή σε ένα μικρό αγόρι εμφυσώντας αέρα στο στόμα του θύματος.

Στις μέρες μας, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να χαρακτηρίζονται ως θάνατος, μπορεί να είναι δυνητικά αναστρέψιμες με την έγκαιρη και αποτελεσματική έναρξη Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ).

Τα τελευταία 35 χρόνια έχει αρχίσει μια συστηματική προσπάθεια για την κωδικοποίηση της γνώσης στον τομέα αυτό. Διεθνείς Οργανισμοί, όπως η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association-AHA), το Αμερικάνικο Κολέγιο Επείγουσας Ιατρικής (American College of Emergency Physicians-ACEP), η Επιτροπή Τραύματος του Κολεγίου των Χειρουργών (Committee of Trauma of the American College of Surgeons), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-ERC) και άλλες, πέρα από τη δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών κάθε 5 χρόνια, πιστοποιούν διάφορες μορφές σεμιναρίων τόσο για πολίτες όσο και για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την ΚΑΑ σε εθνική βάση δημοσιεύθηκαν από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) το 1974. Το Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Resuscitation Council UK) δημοσίευσε τις δικές του οδηγίες το 1982. Από τότε ακολούθησαν το Συμβούλιο Αναζωογόνησης των Σκανδιναβικών χωρών και άλλα. Ήδη είχαν αρχίσει να διαφαίνονται τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ομοιογένειας ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες ομάδες με την ίδια γνώση.

Αυτός ήταν και ο λόγος ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) το 1989, το οποίο δημοσίευσε τις πρώτες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ΚΑΑ το 1992. Τον επόμενο χρόνο ιδρύθηκε η Διεθνής Επιτροπή για την Αναζωογόνηση (International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR), η οποία δημοσίευσε τις πρώτες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες το 2000, οι οποίες απετέλεσαν και την πρώτη συναίνεση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης σε θέματα ΚΑΑ.

Τον ίδιο χρόνο μια μικρή ομάδα γιατρών από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με πρωτοβουλία της τότε διευθυντρίας και σημερινής Καθηγήτριας Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Λ. Παπαδημητρίου, ιδρύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης» (ΕΕΚΑΑ) με πρωταρχικό στόχο τη σωστή εκπαίδευση όλων των μέτρων και δεξιοτήτων για την άμεση αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας εκπαιδευτών για πρώτη φορά στη χώρα μας, ο οποίος με τη μέθοδο της ακτινωτής εκπαίδευσης έχει εκπαιδεύσει έως σήμερα περισσότερους από 15.000 ανανήπτες σε όλη τη χώρα. Η ΕΕΚΑΑ συνεχίζει και σήμερα το έργο της, το οποίο είναι αρχικά εκπαιδευτικό και ερευνητικό.


Σκοποί της Εταιρείας

  • Πρωταρχικός στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής θυμάτων καρδιακής ανακοπής (ΚΑ).
  • Ενιαία Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο Ανακοπή/Αναζωογόνηση για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής των μέτρων Αναζωογόνησης.
  • Οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων.
  • Συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς (European Resuscitation Council, ERC, American College of Emergency Physicians, ACEP). Υιοθέτηση διεθνών προτύπων.
  • Συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ).
  • Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού (για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές).
  • Ενημέρωση της Πολιτείας.
  • Έρευνα στο αντικείμενο Ανακοπή/Αναζωογόνηση.

Leave a Comment