20 Δεκ

  • By Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
  • In Uncategorized
  • Comments Off

Βασικές Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Βασικές Πρώτες βοήθειες είναι το σύνολο των ενεργειών για την άμεση παροχή υποστήριξης σε έναν ασθενή ή σε έναν τραυματία μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Διδάσκεται η αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση των συχνότερα εμφανιζόμενων σοβαρών τραυματισμών και ασθενειών σε παιδιά. Το σεμινάριο περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, ομαδικές διαδραστικές ασκήσεις και σταθμούς δεξιοτήτων.

2020

Advanced Medical Life Support (AMLS)

Σάββατο-Κυριακή, 22-23 Φεβρουαρίου 2020

AMLS 1

Το Advanced Medical Life Support είναι το πρώτο σεμινάριο το οποίο διδάσκει την ορθή διαχείριση των συνηθέστερων παθολογικών καταστάσεων. Επιπλέον διαθέτει αλγόριθμους διαφορικής διάγνωσης που αφορούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο αναπνευστικό σύστημα, θώρακας, ενδοκρινείς αδένες, κοιλιά, λοιμώδη νοσήματα, shock, υπερδοσολογίες φαρμάκων κ.α.

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες και περιλαμβάνει: Workshops, Σταθμούς δεξιοτήτων, Διαλέξεις, Εκπαίδευση μέσω σεναρίων προσομοίωσης

Ενότητες διδασκαλίας:

– Διαφορική διάγνωση & κλινική αντιμετώπιση όλων των

– παθολογικών περιστατικών

– νευρολογικών διαταραχών

– Αναπνευστικών διαταραχών

– ενδοκρινολογικών διαταραχών

– Λοιμωδών νοσημάτων

– Shock

– Υπερδοσολογίες φαρμάκων

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Στο τέλος της 2ης μέρας για την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων του σεμιναρίου πραγματοποιούνται γραπτές (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) και προφορικές εξετάσεις (αξιολόγηση σε σενάριο προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής).

Το σεμινάριο πιστοποιείται από τον ΝΑΕΜΤ με διάρκεια τεσσάρων ετών.

 

European Paediatric Immediate Life Support (EPILS)

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

EPILS 3 2020

Το σεμινάριο για την άμεση Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά δημιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας στην έγκαιρη αναγνώριση του βαρέως πάσχοντος παιδιού και να τους δώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να παρέχουν την κατάλληλη επείγουσα φροντίδα σε αυτούς τους ασθενείς.  Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε μια συστηματική προσέγγιση για την άμεση αξιολόγηση και θεραπεία των βαρέως πασχόντων παιδιών και των παιδιών σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Το σεμινάριο διαρκεί 5 ώρες και περιλαμβάνει: Workshops, σταθμούς δεξιοτήτων, διαλέξεις και εκπαίδευση μέσω σεναρίων προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν πιστοποιητικό ανανήπτη EPΙLS Provider του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και της ΕΕΚΑΑ, το οποίο έχει ισχύ 3 έτη.

Newborn Life Support (NLS)- Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 (8:00-18:00)

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (8:00-18:00)

NLS 3 2020

Το μονοήμερο σεμινάριο Υποστήριξης της Ζωής του Νεογνού απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται τακτικά ή συχνά με τα Νεογνά. Στόχος είναι η απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση και ανάνηψη του νεογνού τα πρώτα λεπτά μετά το τοκετό.

 

ECG & PHARMACOLOGY- ΗΚΓ και Φαρμακολογία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην αναγνώριση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και στις βασικές έννοιες της Φαρμακολογίας. Απευθύνεται σε νοσηλευτές, φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Έχει διάρκεια 8 ώρες και πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

ECG 3 2020

Advanced Life Support (ALS) Recertification Programme

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ALS Provider τους οποίους το πιστοποιητικό τους λήγει στο επόμενο διάστημα να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν εκ νέου παρακολουθώντας το ERC ALS recertification Programme.

(Successfully completing an within 6 months of the expiration of their certificate (expiry date + 6 months). Το ERC ALS recertification Programme είναι μονοήμερο σεμινάριο περίπου 4 ωρών, το οποίο περιλαμβάνει: CASDemo (including non-technical skills), The detreriorating patient (ABCDE approach), High Quality CPR and Defibrillation, Cardiac Arrest Simulations Teaching Sessions (CASTeach).

ALS REF AFISA 2020

 

Basic Life Support/AED

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και  χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή

BLS 2 2020

H εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (BLS)  και όποτε υπάρχει διαθέσιμος, η χρήση ενός Αυτομάτου Εξωτερικού Απινιδωτής (AED) είναι το πρώτο επίπεδο φροντίδας για ένα άτομο που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων BLS/AED Provider του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), πιστοποιημένοι εκπαιδευτές θα σας καθοδηγήσουν και θα σας στηρίξουν στη διαδικασία μάθησης της υποστήριξης της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιακής ανακοπής με απλά μέσα μέχρι να έρθει στον τόπο του συμβάντος η εξειδικευμένη βοήθεια. Η εκπαίδευση στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτής, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια ηλεκτρικό ρεύμα (Απινίδωση), όπως και να τοποθετηθεί ένα θύμα σε θέση ανάνηψης. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τους ασθενείς με πνιγμονή.

Αξιολόγηση- Πιστοποίηση:

Οι πρακτικές δεξιότητες στη βασική υποστήριξη της ζωής και στην χρήση του αυτόματου εξωτερικού Απινιδωτής αξιολογούνται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση λαμβάνουν το πιστοποιητικό του Ανανήπτη BLS/AED Provider του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και της ΕΕΚΑΑ, το οποίο έχει ισχύ 3 έτη.

Για υποβολή αίτησης για όλα τα πιστοποιημένα σεμινάρια πατήστε εδώ