18 Δεκ

  • By Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
  • In Uncategorized
  • Comments Off

IFSS

 

Η Επιτροπή Καταπληξίας (Shock) της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) είναι πλέον επίσημο και ισότιμο μέλος στην International Federation of Shock Societies (IFSS).
Η IFSS είναι μια ομοσπονδία επιστημονικών εταιρειών από όλο τον κόσμο με ειδίκευση στο ευρύ πεδίο του Shock και η Επιτροπή Καταπληξίας της ΕΕΚΑΑ αποτελεί μόλις το 7ο μέλος της. Σκοπός της IFSS είναι η προώθηση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της καταπληξίας, του τραύματος, της σήψης και άλλων σχετικών πεδίων και της εφαρμογής τους στην κλινική πρακτική.
Αντικείμενο της Επιτροπής Καταπληξίας (Shock) της ΕΕΚΑΑ είναι η συμβολή στην κατανόηση της παθολογικής φυσιολογίας όλων των τύπων καταπληξίας, των καταστάσεων χαμηλής ροής και των συναφών πεδίων, η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ερευνητικών και κλινικών αρχών στη μελέτη της καταπληξίας και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας και του κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο.
Ιδιαίτεροι στόχοι της Επιτροπής είναι η προώθηση της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας μέσω της Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας, η ενθάρρυνση των επαγγελματιών υγείας να ανταλλάσσουν γνώση και ιδέες, η ενίσχυση της εκπαίδευσης των υγειονομικών και η καθοδήγηση των νέων ερευνητών στο ευρύτερο πεδίο της καταπληξίας. Στους στόχους της Επιτροπής περιλαμβάνονται και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ εγχώριων και/ή διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών, η οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων και η παροχή διεπιστημονικού πεδίου συζήτησης για τη διάδοση της γνώσης και τη βελτίωση της ποιότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων στους ασθενείς με καταπληξία.
Η ένταξη της Επιτροπής Καταπληξίας (Shock) στην IFSS αποτελεί το επιστέγασμα των μακροχρόνιων ερευνητικών και διδακτικών προσπαθειών και τη διεθνή αναγνώριση της ειδίκευσης της ΕΕΚΑΑ στο γνωστικό πεδίο του Shock, αποτελώντας πλέον τον επίσημο εκπρόσωπο της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.