ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 10 Σεπτεμβρίου 2016 

Κάθε περίληψη θα μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@eekaa.com και με θέμα αποστολής «Υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας».

Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Με δεδομένο ότι θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής.

Το βιβλίο περιλήψεων θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μετά το πέρας του συνεδρίου.

Με κάθε παραλαβή περιλήψεων, αποστέλλεται από την ΕΕΚΑΑ επιβεβαιωτικό email ότι η αίτησή σας έχει παραληφθεί.

Σε περίπτωση που δεν σας έρθει το επιβεβαιωτικό μήνυμα εντός δύο ημερών  παρακαλώ επικοινωνήστε  στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 211 0121756, 211 0121757.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συγγραφείς έως 15/09/2016.

Σε περίπτωση που αποφασίσατε να αποσύρετε την περίληψη που έχετε ήδη καταθέσει, θα πρέπει να το πράξετε εγγράφως με συστημένη επιστολή στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας, μέχρι και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Η επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων, τόσο των προφορικών όσο και των αναρτημένων.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι Συγγραφείς που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν μέσω email για την αποδοχή, τον τρόπο, τον χώρο, τον χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους, καθώς επίσης και για τις προδιαγραφές τυπώματος των αναρτημένων ανακοινώσεων.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται στα δέκα (10) λεπτά αυστηρώς.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Α. Περίληψη εργασίας σε word αρχείο (τίτλος, συγγραφείς, φορείς προέλευσης).

Β. Φόρμα δήλωσης στοιχείων με συμπληρωμένα όλα τα πεδία. Θα βρείτε την πρότυπη φόρμα στην ιστοσελίδα μας www.eekaa.com  στον τομέα: Συνέδριο ή απευθείας στο σχετικό link.

Γ. Αντίγραφο τραπεζικής  κατάθεσης εγγραφής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με ευδιάκριτα τα στοιχεία τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων στο συνέδριο.

 

Οδηγίες συγγραφής εργασιών

 1. Η δομή της περίληψης πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας καθώς επίσης και η δομή της ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 • Εισαγωγή
 • Σκοπός
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Λέξεις-κλειδιά
 1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα συγγραφής.
 • Μέγεθος γραμματοσειράς:  12cpi
 • Γραμματοσειρά: Arial
 • Πλήρης στοίχιση
 • Διάστημα μονό ανά παράγραφο
 1. Η έκταση του κειμένου να εκτείνεται από 200 έως 300 λέξεις.
 2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο ολογράφως και υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 4. Αναγραφή του κέντρου προέλευσης της εργασίας.

 

Θεματολογία

 • Επείγουσα Ιατρική
 • Επείγουσες καταστάσεις στην Παθολογία
 • Επείγον περιστατικό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 • Ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση τραύματος
 • Βασική και εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Φαρμακολογία επείγοντος περιστατικού
 • Γηριατρικός ασθενής
 • Επείγουσα Μαιευτική/Γυναικολογία
 • Επείγουσα και εντατική νοσηλευτική
 • Επείγουσα παιδιατρική
 • Επείγουσα αντιμετώπιση νεογνού
 • Επείγουσα Ορθοπαιδική
 • Καρδιολογική/Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική
 • Καρδιοχειρουργικό/Θωρακοχειρουργικό Επείγον
 • Επείγουσα Καρδιολογία
 • Ιατρική Μαζικών Καταστροφών
 • Διαλογή στο ΤΕΠ
 • Έρευνα στην Αναζωογόνηση και στην επείγουσα ιατρική
 • Επείγοντα στην πνευμονολογία
 • Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
 • Λοιμώξεις κοινότητας στα επείγοντα
 • Φροντίδα μετά την ΚΑΑ
 • Επείγουσα Νευρολογία/Ψυχιατρική
 • Αξιολόγηση βιοχημικού ελέγχου στο επείγον περιστατικό
 • Ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση στην αναζωογόνηση & επείγουσα Ιατρική
 • Εντατική θεραπεία

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2016