Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης παρέχει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα σεμινάρια τόσο σε Επαγγελματίες Υγείας όσο και πολίτες. Εγκεκριμένα και πιστοποιημένα σεμινάρια από διεθνείς φορείς. Η ΕEKAA συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την υιοθέτηση διεθνών προτύπων στον τομέα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καθώς και με εθνικούς οργανισμούς.

Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία – American Heart Association  

Η AHA πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Airway Management – Εξασφάλιση του Αεραγωγού

2. Advanced Cardiac Life Support – ACLS

3. ECG & Pharmacology – Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Φαρμακολογία

αρχείο λήψης

diaxwristiko

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council

To ERC πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED)

2. Advanced Life Support – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής (ALS)

3. Immediate Life Support – Άμεση Υποστήριξη της Ζωής (ILS)

4. European Paediatric Life Support Provider Course – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά (EPLS)

5. European Paediatric Immediate Life Support – Άμεση Υποστήριξη της ζωής στα Παιδιά (EPILS) 

6. Neonatal Life Support Provider Course – Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού (NLS) 

7. European Trauma Course – Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος (ETC)

images (1)

diaxwristiko

Αμερικάνικη Γηριατρική Εταιρεία – American Geriatrics Society

H AGS πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Advanced Geriatric Education for Emergency Medical Services – Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση του Γηριατρικού Ασθενή (ALS-GEMs)

2. Basic Geriatric Education – Βασική Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Γηριατρικού Ασθενή (BLS-GEMs)

AGS-logo

diaxwristiko

Αμερικάνικη Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών – American Academy of Orthopaedic Surgeons

H AAOS  πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Advanced Treatment of Trauma – Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση Τραύματος (ATT) 

osr-logo

diaxwristiko

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)

O NAEMT πιστοποιεί το σεμινάριο:

1. Advanced Medical Life Support (AMLS)

naemt1

diaxwristiko

Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία – American Academy of Pediatrics 

Η AAP πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Advanced Pediatric Education for Prehospital Professionals – Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στην Προνοσοκομειακή Παιδιατρική (ALS-PEPP)

2. Basic Pediatric Education – Βασική Εκπαίδευση στην Προνοσοκομειακή Παιδιατρική (BLS-PEPP)

images

diaxwristiko

Αμερικάνικη Ακαδημία Κλινικής Τοξικολογίας & Πανεπιστήμιο Αριζόνας – American Academy of Clinical Toxycology & University of Arizona

πιστοποιούν το σεμινάριο:

1.Advanced HaZmat Life Support – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής μετά από Έκθεση σε Τοξικά Υλικά (AHLS) 

αρχείο λήψης (1) American_Academy_of_Clinical_Toxicology_(logo)

diaxwristiko

Ευρωπαϊκή Αναισθησιολογική Εταιρεία – European Society of Anesthesiology (ESA)

H ESA πιστοποιεί το σεμινάριο:

1. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος – European Trauma Course (ETC)

banner_esa_new_logo

diaxwristiko

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής – European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)

H ESTES πιστοποιεί το σεμινάριο:

1. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος – European Trauma Course (ETC)

estesonline-logo

diaxwristiko

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής – European Society for Emergency Medicine (EuSEM)

H EuSEM πιστοποιεί το σεμινάριο:

1. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος – European Trauma Course (ETC)

EuSEM New Logo

diaxwristiko

Εθνικό Συμβούλιο Πρώτων Βοηθειών – National Council of EMS Training Coordinators

 πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Advanced Pediatric Education for Prehospital Professionals – Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στην Προνοσοκομειακή Παιδιατρική (ALS-PEPP)

2. Basic Pediatric Education – Βασική Εκπαίδευση στην Προνοσοκομειακή Παιδιατρική (BLS-PEPP)

nclogo

diaxwristiko

American College of Emergency Physicians (ACEP) 

Η ACEP πιστοποιεί τo σεμινάριo:

1. Advanced Cardiac Life Support – Εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Υποστήριξη της ζωής (ACLS)

αρχείο λήψης

 

diaxwristiko