ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Νέες Κατευθυντήριες οδηγίες στην Αναζωογόνηση.Ημερίδα ΕΕΚΑΑ-ΚΥΣΑΝ

afisa jpeg

Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) μαζί με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) θα οργανώσουν μία κοινή ημερίδα για να ανακοινώσουν από κοινού τις κατευθυντήριες οδηγίες στην Αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Η Επιστημονική αυτή συνδιοργάνωση θα γίνει στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου και στην Κύπρο στις 15 Νοεμβρίου 2015 με το ίδιο πρόγραμμα τους ίδιους ομιλητές και την ίδια επιστημονική και οργανωτική επιτροπή, ώστε οι 2 φορείς να ενημερώσουν την Ελλάδα και την Κύπρο ταυτόχρονα για τις νέες οδηγίες.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα