2ο Συνέδριο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

Κάντε Click to Read για να διαβάσετε το υλικό του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις Συνεδριακές Αίθουσες του Ξενοδοχείου Τιτάνια από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Φωτογραφίες από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου