4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

Β Ανακοίνωση

 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας, τη Β’ Ανακοίνωση για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού: