Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΚΑΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόδωρος Ξάνθος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Κοκολάκη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολέττα Ιακωβίδου

ΤΑΜΙΑΣ

Αθανάσιος Χαλκιάς

ΜΕΛΗ:

Γεώργιος Καρλής

Δημήτριος Μπαρουξής

Αικατερίνη Μαραθιά

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Αγγελική Σύγγελου

Παύλος Μπακίρης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφροδίτη Αγγελινά

Ιωάννης Λακουμέντας

Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου