4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

Αθήνα 5-6 Οκτωβρίου 2018

Κλινικά Φροντιστήρια

Τα Κλινικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Κάθε σύνεδρος, που έχει πραγματοποιήσει προεγγραφή, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο Κλινικό φροντιστήριο.

Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάποιο Κλινικό Φροντιστήριο κατά τη διάρκεια των προεγγραφών, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε αυτό, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου. Σε αυτή την περίπτωση, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον ειδικό χώρο της Γραμματείας του συνεδρίου που θα λειτουργεί στο χώρο πραγματοποίησης των Κλινικών Φροντιστηρίων.

Τα Κλινικά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του 10ου ορόφου του Συνεδριακού Ξενοδοχείου.

Μετά την παρακολούθηση του εκάστοτε κλινικού φροντιστηρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Κλινικά Φροντιστήρια

 

 • Διαλογή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 • ECMO: Βασικές αρχές υποστήριξης ασθενών μετά από ανακοπή

 • Βασικές αρχές συρραφής τραύματος

 • Προσομοίωση αντιμετώπισης βαρέως πάσχοντος παιδιού (EPALS)

 • Χρήση U/S καρδιάς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 • Διαχείριση θυμάτων Μαζικών Καταστροφών σε πολιτικό και υγειονομικό επίπεδο

 • U/S FAST-Θώρακος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 • Μέθοδοι επείγουσας αγγειακής προσπέλασης και τοποθέτησης διαφλέβιου βηματοδότη

 • Διαχείριση αεραγωγού στο νεογνό

 • Ενδονοσοκομειακός μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός

 • Αξιολόγηση Ζωτικών Σημείων σε παιδιά

 • Προσέγγιση και αντιμετώπιση τραυματία βάση του κανόνα ABCDE

 • Διαχείριση αεραγωγού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 • Επείγουσα παρέμβαση σε ακτινοβόληση

 • Προσομοίωση εξειδικευμένης αντιμετώπισης παθολογικών περιστατικών (AMLS)

 • Προσομοίωση εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (ALS)

 • Διαχείριση βίαιων συμπεριφορών στο ΤΕΠ. Τεχνικές αποκλιμάκωσης.
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διδακτική συζήτηση
 • Βασική υποστήριξη της ζωής
 • Μη τεχνικές δεξιότητες στην Αναζωογόνηση