Επιτροπές ΕΕΚΑΑ

Επιτροπή καταπληξίας- σοκ (shock)

Πρόεδρος: Χαλκιάς Αθανάσιος

Μέλη: Καρλής Γεώργιος, Μυλωνά Μαρία, Πουρίκη Σοφία,  Ραϊτσίου Μπογδάν

Αναπληρωματικά Μέλη: Αναστασόπουλος Δημήτριος, Μαρινάκης Ευάγγελος

Επιτροπή έρευνας και δεοντολογίας

Πρόεδρος: Πανταζόπουλος Ιωάννης

Μέλη: Ιακωβίδου Νικολέττα, Κοκολάκη Μαρία, Μπαϊρακτάρη Αγγελική, Πατσάκη Αναστασία 

Αναπληρωματικά Μέλη: Βαρβαρούσης Δημήτριος, Χαζίρη Ιωάννα

Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης 

Πρόεδρος: Μπαρουξής Δημήτριος

Μέλη: Αδάμος Γεώργιος, Κατσούλη Σοφία, Μαραθιά Αικατερίνη, Πασαλή Χριστίνα, Πολυκανδριώτης Τζαννής, Χαραλαμπόπουλος Δημήτριος              

Αναπληρωματικά Μέλη: Λακουμέντας Ιωάννης, Μαυρίδης Θεόδωρος, Στεργίου Ιωάννα

Επιτροπή επείγουσας αντιμετώπισης τραύματος 

Πρόεδρος: Ντουράκης Δημήτριος

Μέλη: Αλεξίου Κωνσταντίνος, Καρλής Γεώργιος, Μπαϊρακτάρη Αγγελική, Πανταζόπουλος Χαράλαμπος

Αναπληρωματικά Μέλη: Πανταζόπουλος Ιωάννης, Γαβρά Αικατερίνη