11 Μαΐ

European Trauma Course (ETC)

Αθήνα, 9-11 Δεκεμβρίου 2016

(3 ημέρες)

 TRAUMA 2016

Περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό σεμινάριο τραύματος είναι ένα πρωτοποριακό διαδραστικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Γενικούς Γιατρούς, Παθολόγους κ.α) που ασχολούνται με την αρχική αντιμετώπιση του τραυματία. Αυτό το καινοτόμο πολυθεματικό σεμινάριο διδάσκεται με σενάρια και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων και εργαστήρια που αντικατοπτρίζουν την Ευρωπαϊκή πρακτική. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν τόσο ως αρχηγοί ομάδας όσο και ως μέλη της.

 

Φορέας έγκρισης & πιστοποίησης: Ευρωπαϊκή Αναισθησιολογική Εταιρεία (European Society of Anesthesiology), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Τραύματος και επείγουσας χειρουργικής (European Society for Trauma and Emergency Surgery), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (European Society for Emergency Medicine), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

 

Απευθύνεται σε: Σχεδιάστηκε από το ERC για να την εξειδικευμένη εκπαίδευση των Χειρουργών, Αναισθησιολόγων και Ιατρών που εμπλέκονται με τον πολυτραυματία. Υπάρχει συνεχιζόμενη πρακτική εξάσκηση.

 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 12 άτομα χωρισμένα σε ομάδες για ποιοτικότερη εκπαίδευση.

 

Υλικό Σεμιναρίου: Εγχειρίδιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης στα Αγγλικά. Το σεμινάριο είναι διεθνές και πραγματοποιείται στα Αγγλικά από ξένους και Έλληνες εκπαιδευτές.

 

Θεματολογία:

 • Επίδειξη, εκτίμηση & αντιμετώπιση πολυτραυματία
 • Διαχείριση αεραγωγού και αερισμός (Airway Management)
 • Θωρακικές κακώσεις
 • Σοκ
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Κοιλιακές κακώσεις
 • Κακώσεις Σπονδυλικής στήλης
 • Τραύμα άκρων
 • Παιδιατρικό τραύμα
 • Μυοσκελετικές κακώσεις κ.α
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Τοποθέτηση  σωλήνα παροχέτευσης θώρακα
 • Ακινητοποίηση Πολυτραυματία
 • Ακινητοποίηση καταγμάτων μακρών οστών και πυέλου
 • Σενάρια – Συνεχιζόμενη πρακτική εξάσκηση.

Διάρκεια: 3 ημέρες (22 εκπαιδευτικές ώρες)  Παρασκευή, Σάββατο – Κυριακή

1η Ημέρα: 08:00-18:00

2η Ημέρα: 08:00-18:00

3η Ημέρα: 08:00-14:30

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 ημέρες και εκτός από 2 διαλέξεις και μία επίδειξη, είναι εντελώς διαδραστικό με τους εκπαιδευόμενους. Κατά την διάρκεια των πρώτων 2 ημερών καλύπτεται όλη η θεματολογία του τραύματος. Την τρίτη ημέρα πραγματοποιούνται εργαστήρια αξιολόγησης και τελική αξιολόγηση σε σενάρια. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής και να έχουν διαβάσει καλά το αγγλικό εγχειρίδιο του σεμιναρίου.

 

Γενικές πληροφορίες

Στην Ελλάδα ο φορέας πραγματοποίησης του σεμιναρίου ETC είναι η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Η συμμετοχή σας καλύπτει τα διαλλείματα καφέ, το μεσημεριανό γεύμα, τα αναλώσιμα, το βιβλίο καθώς και την αποστολή με ACS εντός Ελλάδος.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου και την επιτυχή σας επίδοση στις τελικές εξετάσεις δίνονται δυο πιστοποιητικά ένα Ελληνικό και ένα Αγγλικό.

Το σεμινάριο ETC πραγματοποιείται σε λίγα κέντρα ανά την Ευρώπη και υπάρχει μεγάλη ζήτηση από Χειρουργούς και Ιατρούς που ασχολούνται με τον πολυτραυματία για την παρακολούθηση του.