Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης παρέχει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα σεμινάρια τόσο σε Επαγγελματίες Υγείας όσο και πολίτες. Εγκεκριμένα και πιστοποιημένα σεμινάρια από διεθνείς φορείς. Η ΕEKAA συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την υιοθέτηση διεθνών προτύπων στον τομέα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καθώς και με εθνικούς οργανισμούς.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council

To ERC πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED)

2. Advanced Life Support – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής (ALS)

3. Immediate Life Support – Άμεση Υποστήριξη της Ζωής (ILS)

4. European Paediatric Advanced Life Support  – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά (EPALS)

5. European Paediatric Immediate Life Support – Άμεση Υποστήριξη της ζωής στα Παιδιά (EPILS) 

6. Neonatal Life Support Provider Course – Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού (NLS) 

7. European Trauma Course – Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος (ETC)

images (1)

 

diaxwristikoΑμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία – American Heart Association  

Η AHA πιστοποιεί τα σεμινάρια:

1. Airway Management – Εξασφάλιση του Αεραγωγού

2. Advanced Cardiac Life Support – ACLS

3. ECG & Pharmacology – Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Φαρμακολογία

αρχείο λήψης

diaxwristiko

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)

O NAEMT πιστοποιεί το σεμινάριο:

1. Advanced Medical Life Support (AMLS)

naemt1

diaxwristiko