Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης παρέχει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα σεμινάρια τόσο σε Επαγγελματίες Υγείας όσο και πολίτες. Η ΕEKAA συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την υιοθέτηση διεθνών προτύπων στον τομέα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καθώς και με εθνικούς οργανισμούς.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council

images (1)

  • Βασική Υποστήριξη της Ζωής & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED)
  • Advanced Life Support – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής (ALS)
  • Immediate Life Support – Άμεση Υποστήριξη της Ζωής (ILS)
  • European Paediatric Advanced Life Support  – Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά (EPALS)
  • European Paediatric Immediate Life Support – Άμεση Υποστήριξη της ζωής στα Παιδιά (EPILS) 
  • Neonatal Life Support Provider Course – Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού (NLS) 
  • European Trauma Course – Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος (ETC)

diaxwristikoΑμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία – American Heart Association  

αρχείο λήψης

  • Airway Management – Εξασφάλιση του Αεραγωγού
  • Advanced Cardiac Life Support – ACLS
  • ECG & Pharmacology – Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Φαρμακολογία

diaxwristikoNational Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)

naemt1

Advanced Medical Life Support (AMLS)

diaxwristiko