4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες συνεδρίου

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 – Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Χώρος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο «TITANIA», Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, www.titania.gr

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων (Badges)

Οι κάρτες διαπίστευσης συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και θα είναι απαραίτητες για την πρόσβαση, τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες όσο και στον εκθεσιακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) ώστε να ελέγχεται η είσοδος στις συνεδριακές αίθουσες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο ΕΟΦ. Παρακαλούμε να έχετε την κάρτα σας σε εμφανές σημείο για οποτεδήποτε χρειαστεί.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

To Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στη λήξη του συνεδρίου. Η Μοριοδότηση καθορίζεται από τον ΕΟΦ με βάση το συνολικό χρόνο παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος, ο οποίος πρέπει να είναι ≥60% του χρόνου του συνολικού επιστημονικού προγράμματος κάθε ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή δεν συμπληρωθούν οι ώρες όπως ορίζει ο ΕΟΦ, θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης χωρίς Μοριοδότηση.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς να προβλέπεται ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:

– Παραλαβή του συνεδριακού υλικού

– Παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου

– Δωρεάν παρακολούθηση κλινικών φροντιστηρίων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

– Είσοδος στην έκθεση, στα δορυφορικά συμπόσια και στις κλινικές συζητήσεις.

– Διαλείμματα καφέ και γευμάτων

– Παραλαβή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης

Κλινικά Φροντιστήρια

Τα Κλινικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Κάθε σύνεδρος, που έχει πραγματοποιήσει προεγγραφή, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο Κλινικό φροντιστήριο.

Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάποιο Κλινικό Φροντιστήριο κατά τη διάρκεια των προεγγραφών, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε αυτό, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου. Σε αυτή την περίπτωση, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον ειδικό χώρο της Γραμματείας του συνεδρίου που θα λειτουργεί στο χώρο πραγματοποίησης των Κλινικών Φροντιστηρίων.

Τα Κλινικά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του 10ου ορόφου του Συνεδριακού Ξενοδοχείου.

Μετά την παρακολούθηση του εκάστοτε κλινικού φροντιστηρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Γραμματεία Συνεδρίου

Η Γραμματεία θα λειτουργεί στον συνεδριακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Πατησίων 89 Αθήνα Τηλ: 211 0121756, Fax: 211 012 1758

Email: info@eekaa.com, Website: www.eekaa.com