Για τη διαθεσιμότητα των πιστοποιημένων σεμιναρίων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μέσω email: info@eekaa.com ή στα τηλέφωνα 2110121756 – 2110121757 (09:00-15:00)

Οι ώρες που αναγράφονται στο ημερολόγιο των σεμιναρίων είναι ενδεικτικές.