Ιστορικά στοιχεία

Η Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Η πρώτη αναφορά στην μυθιστορία προέρχεται από την Αρχαία Αίγυπτο, όπου η θεά Ίσιδα έδωσε πνοή στον νεκρό σύζυγο της θεό Όσιρη. Στην Καινή Διαθήκη ο προφήτης Ελισαίος έδωσε ζωή σε ένα μικρό αγόρι εμφυσώντας αέρα στο στόμα του θύματος.

Στις μέρες μας, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να χαρακτηρίζονται ως θάνατος, μπορεί να είναι δυνητικά αναστρέψιμες με την έγκαιρη και αποτελεσματική έναρξη Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ).

Τα τελευταία 35 χρόνια έχει αρχίσει μια συστηματική προσπάθεια για την κωδικοποίηση της γνώσης στον τομέα αυτό. Διεθνείς Οργανισμοί, όπως η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association-AHA), το Αμερικάνικο Κολέγιο Επείγουσας Ιατρικής (American College of Emergency Physicians-ACEP), η Επιτροπή Τραύματος του Κολεγίου των Χειρουργών (Committee of Trauma of the American College of Surgeons), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-ERC) και άλλες, πέρα από τη δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών κάθε 5 χρόνια, πιστοποιούν διάφορες μορφές σεμιναρίων τόσο για πολίτες όσο και για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την ΚΑΑ σε εθνική βάση δημοσιεύθηκαν από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) το 1974. Το Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Resuscitation Council UK) δημοσίευσε τις δικές του οδηγίες το 1982. Από τότε ακολούθησαν το Συμβούλιο Αναζωογόνησης των Σκανδιναβικών χωρών και άλλα. Ήδη είχαν αρχίσει να διαφαίνονται τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ομοιογένειας ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες ομάδες με την ίδια γνώση.

Αυτός ήταν και ο λόγος ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) το 1989, το οποίο δημοσίευσε τις πρώτες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ΚΑΑ το 1992. Τον επόμενο χρόνο ιδρύθηκε η Διεθνής Επιτροπή για την Αναζωογόνηση (International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR), η οποία δημοσίευσε τις πρώτες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες το 2000, οι οποίες απετέλεσαν και την πρώτη συναίνεση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης σε θέματα ΚΑΑ.

Τον ίδιο χρόνο μια μικρή ομάδα γιατρών από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με πρωτοβουλία της τότε διευθυντρίας και σημερινής Καθηγήτριας Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Λ. Παπαδημητρίου, ιδρύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης» (ΕΕΚΑΑ) με πρωταρχικό στόχο τη σωστή εκπαίδευση όλων των μέτρων και δεξιοτήτων για την άμεση αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας εκπαιδευτών για πρώτη φορά στη χώρα μας, ο οποίος με τη μέθοδο της ακτινωτής εκπαίδευσης έχει εκπαιδεύσει έως σήμερα περισσότερους από 15.000 ανανήπτες σε όλη τη χώρα. Η ΕΕΚΑΑ συνεχίζει και σήμερα το έργο της, το οποίο είναι αρχικά εκπαιδευτικό και ερευνητικό.


Σκοποί της Εταιρείας

– η συμβολή στον καθορισμό και την προώθηση των αρχών και τεχνικών υποστήριξης της ανθρώπινης ζωής

– η εκπαίδευση των επαγγελματίων υγείας ή μη στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Ανακοπής και την μετά την Αναζωογόνηση περίοδο, καθώς και σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις υγείας του βαρέως πάσχοντος σε όλο το ηλικιακό φάσμα, όπως και σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών λόγω ατυχημάτων, θεομηνιών κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΚΑΑ έχει Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό στόχο.

Για την επίτευξη του σκοπού η ΕΕΚΑΑ μπορεί να:

α. Εισηγείται προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς τον καθορισμό και την άσκηση σωστής και αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και της αντιμετώπισης του Επείγοντος Περιστατικού.

β. Εκπαιδεύει μέσω σεμιναρίων, κλινικών φροντιστηρίων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλους τους υγειονομικούς όπως ιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας κάθε ειδικότητας και πολίτες-ιδιώτες. Αναπτύσσει δραστηριότητες και προγράμματα εκπαίδευσης που υποστηρίζουν τους στόχους της.

γ. Πληροφορεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει κρατικούς Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβέστες, Λιμενικούς, Σεισμολόγους κλπ, κοινωνικούς φορείς και ιδιώτες σε θέματα και προβλήματα σχετιζόμενα με το σκοπό της.

δ. Εισηγείται την καθιέρωση μαθημάτων, ομιλιών ή σεμιναρίων σχετικών με τον σκοπό της στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

στ. Προωθεί την έρευνα στον Τομέα της Αναζωογόνησης, Καταπληξίας (Σοκ) και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού.

ζ. Συνεργάζεται με επιστημονικές οργανώσεις, επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς με παρεμφερή σκοπό.

Leave a Comment