Κωδικός Όνομα Σεμιναρίου Είδος Διάρκεια
CPR/AED - BLS/AED Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή Σεμινάριο 5 ώρες
ALS Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής Σεμινάριο 2 ημέρες
Airway Διαχείριση Αεραγωγού Σεμινάριο 8 ώρες
ECG Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Φαρμακολογία Σεμινάριο 8 ώρες
ILS Άμεση Υποστήριξη της Ζωής Σεμινάριο 8 ώρες
NLS Υποστήριξη της Ζωής του Νεογνού Σεμινάριο 8 ώρες
HaZmat Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής μετά από Έκθεση σε Τοξικά Υλικά Σεμινάριο 2 ημέρες
EPALS Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά Σεμινάριο 2 ημέρες
ETC Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τραύματος Σεμινάριο 3 ημέρες
AMLS Advanced Medical Life Support (AMLS) Σεμινάριο 2 ημέρες
ΒΠΒ Βασικές Πρώτες Βοήθειες Σεμινάριο 4 ώρες
AHA ACLS & BLS AHA Σεμινάριο N/A