30 Απρ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Για όσους συμμετέχοντες προεγγραφούν εγκαίρως στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού εκτός από τις χαμηλές τιμές προεγγραφής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα κλινικό φροντιστήριο της επιλογής τους.

Κατηγορία Εγγραφής Έως 31/07/2018 Από 01/08/18 – Ημέρα συνεδρίου
Επαγγελματίες Υγείας □ 60€ □ 100€
Προπτυχιακοί Φοιτητές

*με ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ

                                        □ 30€

Κλινικά Φροντιστήρια

¨ Διαλογή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

¨ ECMO: Κύριες Κλινικές Εφαρμογές

¨ Βασικές αρχές συρραφής τραύματος

¨ Προσομοίωση αντιμετώπισης βαρέως πάσχοντος παιδιού (EPALS)

¨ Χρήση U/S καρδιάς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

¨ Διαχείριση θυμάτων Μαζικών Καταστροφών σε πολιτικό και υγειονομικό επίπεδο

¨ U/S FAST-Θώρακος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

¨ Μέθοδοι επείγουσας αγγειακής προσπέλασης και τοποθέτησης διαφλέβιου βηματοδότη

¨ Διαχείριση αεραγωγού στο νεογνό

¨ Ενδονοσοκομειακός μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός

¨ Αξιολόγηση Ζωτικών Σημείων σε παιδιά

¨ Προσέγγιση και αντιμετώπιση τραυματία βάση του κανόνα ABCDE

¨ Διαχείριση αεραγωγού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

¨ Επείγουσα παρέμβαση σε ακτινοβολία

¨ Προσομοίωση εξειδικευμένης αντιμετώπισης παθολογικών περιστατικών (AMLS)

¨ Προσομοίωση εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (ALS)