07 Δεκ

Ιατρική Σχολή Αθηνών – ΕΚΠΑ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναζωογόνηση»

Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών έως
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

http://anazoogonisiekpa.gr/

Ενότητες που διδάσκονται:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΗΘΙΚΟΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ -ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Πληροφορίες κατάθεσης δικαιολογητικών: τηλ: 2112136842, email.: ioannatessi@yahoo.com