ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Τελικό Πρόγραμμα για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού: