20 Νοέ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Κάθε περίληψη μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@eekaa.com με θέμα αποστολής «Υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας». Κάντε κλικ στο «Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων” για να ενημερωθείτε για τον τρόπο υποβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Για όσους συμμετέχοντες προεγγραφούν εγκαίρως στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού εκτός από τις χαμηλές τιμές προεγγραφής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα κλινικό φροντιστήριο της επιλογής τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ