4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Επείγουσα Ιατρική

 • Επείγουσες καταστάσεις στην Παθολογία

 • Επείγον περιστατικό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Ενδονοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση τραύματος

 • Βασική και Εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

 • Φαρμακολογία επείγοντος περιστατικού

 • Επείγουσα Γηριατρική

 • Επείγουσα Μαιευτική & Γυναικολογία

 • Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική

 • Επείγουσα Παιδιατρική

 • Επείγουσα αντιμετώπιση νεογνού

 • Επείγουσα Ορθοπεδική

 • Καρδιολογική & Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική

 • Καρδιοχειρουργικό & Θωρακοχειρουργικό Επείγον

 • Επείγουσα Καρδιολογία

 • Ιατρική Μαζικών Καταστροφών

 • Διαλογή στο ΤΕΠ

 • Εντατική Θεραπεία

 • Έρευνα στην Αναζωογόνηση και στην Επείγουσα Ιατρική

 • Επείγοντα στην Πνευμονολογία

 • Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

 • Λοιμώξεις κοινότητας στα Επείγοντα

 • Φροντίδα μετά την Αναζωογόνηση

 • Επείγουσα Νευρολογία & Ψυχιατρική

 • Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση & Επείγουσα Ιατρική-Νοσηλευτική

 • Αναισθησιολογία Βαρέως πασχόντων και Περιεγχειρητική Ιατρική