4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ξεκίνησε σαν μια πρακτική. Στα πρώτα της χρόνια οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν ήταν τίποτε παρά πάνω από απόψεις «ειδικών» που τελικά έφταναν σε μια συμφωνία, που τη θεωρούσαν ως βασικό συμβιβασμό για να επιτύχουν τελικά μια καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή. Η βασική έρευνα στην αναζωογόνηση σε πειραματόζωα και κατόπιν με κλινικές μελέτες έδωσε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να διερευνήσουν το μυστήριο της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας του φαινομένου ανακοπή, καθώς συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να ξαναγυρίσουν στις βασικές προκλινικές γνώσεις.

Τα τελευταία χρόνια Έλληνες επιστήμονες έχουν κάνει σημαντικές ανακαλύψεις και αποκατέστησαν στα μάτια της επιστημονικής κοινότητας την ανάγκη να επιστρέψουμε στις βασικές μας γνώσεις ως προς τους μηχανισμούς που πρέπει να αποκαταστήσουμε, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση.

Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, μέσω του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 5-6 Οκτωβρίου 2018, θα επαναφέρει στην επιφάνεια όχι μόνο τις επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές σε ζητήματα αναζωογόνησης και αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού, αλλά θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται ότι αγνοούμε και σε αυτό που πραγματικά κάνουμε. Η αλλαγή αυτή θα φανεί από την εναρκτήρια ομιλία που θα ανασκοπήσει τη φυσιολογία της αναζωογόνησης και θα κάνει σαφές ότι τόσο η αναζωογόνηση όσο και το επείγον περιστατικό δεν περιορίζονται απλά σε τεχνικές και σε «συνταγές».

Το συνέδριο αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη να τεκμηριώσουμε με τη βοήθεια των βασικών ιατρικών επιστημών (Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, Νοσηλευτές κ.ά.) τα κενά γνώσης και να προβληματιστούμε για το αν οι πρακτικές είναι πάντα οι περισσότερο αποτελεσματικές. Για το λόγο αυτό θα έχει μια διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική διαφοροποίηση από τα προηγούμενα. Θα ξεκινήσει από τις βασικές επιστήμες προς την εξειδικευμένη πρακτική.

Καταξιωμένοι ερευνητές, καθηγητές, κλινικοί γιατροί και νοσηλευτές θα παραθέσουν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, καθώς η τεχνολογία είναι πλέον με το μέρος μας ώστε να μπορούμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει σε επίπεδο κυτταρικό, ιστικό, σε επίπεδο οργάνου αλλά και σε επίπεδο ανθρωπίνου σώματος.

Τα κλινικά φροντιστήρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διδάξουν δεξιότητες, τις οποίες τελικά χρειαζόμαστε, στην καθημερινή κλινική πρακτική ώστε να γεφυρώσουν τις βασικές επιστήμες με την κλινική εφαρμογή και θα οδηγήσουν σε εποικοδομητικά επιστημονικά συμπεράσματα.

Εχέγγυο της επιτυχίας του συνέδριου θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά η διεπιστημονικότητα που πάντα πρεσβεύει η ΕΕΚΑΑ, όπου στο ίδιο τραπέζι όλα τα είδη των επιστημόνων θα δείξουν ότι η αναζωογόνηση και η αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού δεν μας χωρίζει, αλλά μας ενώνει. Υπό το πρίσμα αυτό σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε ενεργά τις εργασίες του.

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά στις 5-6 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια για να ανταλλάξουμε γνώσεις και να οδηγηθούμε στη γεφύρωση των απόψεων.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Θεόδωρος Ξάνθος

Καθηγητής Φυσιολογίας και Παθολογικής Φυσιολογίας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου