18 Δεκ

Χορηγία φορητού απινιδιστή

Στην «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης” (Ε.Ο.ΠΥ.Δ) Βραχναιίκων παραχώρησε η «Ολυμπία Οδός Α.Ε.” έναν αυτόματο φορητό απινιδιστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω χορηγία έλαβε χώρα μετά από τις συνεχείς δράσεις της Ομάδας με το παράρτημα της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς της ΕΕΚΑΑ, οι οποίες ήταν:

-17 Δεκεμβρίου 2016: Η «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης” (Ε.Ο.ΠΥ.Δ) διοργάνωσε εκπαίδευση-πιστοποίηση των μελών της, μελών συλλόγων ενταγμένους στα μητρώα της ΓΓΠΠ, καθώς και πολιτών στην «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή” με την συνεργασία της Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ).

-14 Μαρτίου 2017: Η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης (Ε.Ο.ΠΥ.Δ) και το Δημοτικό σχολείο Βραχναιίκων πραγματοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης με θέμα «Βασική Υποστήριξη της Ζωής” σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).

16 Οκτωβρίου 2017: Η «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης” (Ε.Ο.ΠΥ.Δ) υπό την αιγίδα της Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) πραγματοποίησε εκδήλωση ενημέρωσης πολιτών στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Επανεκκίνησης της Καρδιάς”.

-21 Νοεμβρίου 2017: Η «Ολύμπια Οδός Α.Ε.” ανταποκρίνεται θετικά σε αίτημα της «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης” (Ε.Ο.ΠΥ.Δ) για τη χορηγία ενός φορητού απινιδιστή.